Hele problemstillingen omkring organdonation er meget kompliceret - eller er den?. Som tiden går, bliver det hele mere og mere enkelt for mig. Efterhånden ser jeg på organdonation som en forsikring - og har man ikke tegnet en forsikring og huset brænder, får man ingen erstatning. Man hører mange argumenter for, at man ikke vil melde sig eller ikke har meldt sig som organdonor. Men hvordan mon det lyder, hvis de samme personer pludselig en dag fik brug for et organ til dem selv eller deres børn. Ville man så også høre de samme etiske overvejelser - nej vel, der er sandsynligvis meget få, der vil sige nej til at få et organ. Og det må også betyde, at der er meget få, der med god samvittighed kan sige nej til at være organdonor.

Kort sagt mener jeg, at man burde lave regler om, at kun registrene organdonorer kan modtage et organ ved en transplantation. Nej, det går ikke, vil mange sige, og jeg kan da også godt se overskrifterne i Ekstra Bladet, når det først nej bliver givet til en enlig mor til 5. Men den nuværende situation er simpelthen ikke holdbar. For nylig læste jeg, at man er ved at være bange for, at Danmark bliver smidt ud af det internationale samarbejde pga. at vi får flere organer end vi afgiver (netdoktor). Jeg er overbevidst om at manglen på organdonorer skyldes dovenskab (måske mere pænt - berøringsangst), så grundlæggende tror jeg ikke på frivillighed. Man kan gøre det på den hårde måde, som jeg lægger op til, eller man kan gøre det ved at gøre alle til organdonor med mindre, at de har meldt sig fra.

Nu skal jeg ikke være hellig - jeg har ikke altid være tilmeldt som organdonor, jeg fik mig også først taget mig sammen, da jeg så at sige fik det helt tæt ind på livet. Men hvis jeg var blevet spurgt mere direkte før, havde jeg uden tvivl sagt ja.

For øvrige mener jeg, at det er tankevækkende at en kampagne som "Livet som gave" var privat sponsoreret, kampagnen havde stor virkning og prisen var ikke overvælgende. Hvis man lavede nogle kolde beregninger, kunne det helt sikkert betale sig i kroner og øre at lave nogle flere kampagner.

Indtil reglerne om organdonation bliver lavet om, kan man kun bede om en ting - tag stilling og gør det i dag, gør det nu. Det kan gøres ved at følge linket sundhed.dk